Koldingkirkegaarde.dk

Nordre Kirkegård, Kapel og Kirkesal. Lærkevej 200.

Kirkegården er beliggende mellem Lærkevej, Skovvangen og Dyrehavevej med hovedindgang fra Lærkevej. Der er tillige adgang fra Dyrehavevej. Der er niveaufri adgang til kapellet. Der er orgel til rådighed i kapellet. Der er ikke organist og kor til rådighed. Der forefindes ikke musikanlæg i kapellet.

Kirkegården har kirke/kapel med gode parkeringsmuligheder. Kapellet er indrettet som kirkesal.
Handlinger for personer, der ikke var medlem af folkekirken, kan kun ske, når handlingen forrettes af en præst fra folkekirken.

På Nordre kirkegård ligger også de tre bykirkegårdes fælles administration.

Nordre Kirkegård er Koldings nyeste kirkegård. Den første begravelse fandt sted den 4. december 1973. Kirkegårdens samlede areal er 6,6 ha med ca. 1.700 anlagte gravsteder i varierende størrelser.

Gravstedstyper på Nordre Kirkegård:

  • Kistegravsteder med en eller flere gravpladser med gravsten.
  • Tuegrave udlagt med enggræs.
  • Kistegravsteder i plæne med liggende gravsten.
  • Kistegravsteder i plæne med stående gravsten.
  • Kistefællesplæne uden gravsten.
  • Børneplæne med kiste- og urnepladser.
  • Urnegravsteder med plads til en eller flere urner med gravsten.
  • Urnegravsteder i plæne med liggende gravsten.
  • Urnefællesplæne uden gravsten.

Du kan søge efter afdøde ved at downloade Appen Find Gravsted EG A/S, på din smartphone. Programmet er gratis.

Oversigtskort

Der er plads til 184 personer.

Iflg. brandmyndighederne må der max være 200 personer i lokalet.